Huawei E5577s-932 STC Suadi (Firmware 21.200.09.00.76) Unlocker

For how to use, refer https://routerunlock.com/unlock-huawei-e5577s-932-stc-saudi-arabia-router/